HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP PET MUUN VÀ SỬ DỤNG PET MUUN

ANH EM ẤN PHÍM ” N “ SAU ĐÓ BỎ PET MUUN MÀ ANH EM HIỆN CÓ BÊN CHÍNH HOẶC BÊN PHỤ PET MUUN MUỐN SỬ DỤNG 2 CON THÌ PHẢI CÁCH BIỆT 1 CẤP ĐỘ VÍ DỤ 1 – 3 — 2 – 4 ————————– NÂNG CẤP PET MUUN ————————————————————– NÂNG CẤP PET MUUN